Shopperella.net is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info [at] shopperella [dot] net

Persoonsgegevens die Shopperella verwerkt

Shopperella.net verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt door middel van het achter laten van een comment onder een blogpost of het versturen van een email naar ons. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn: je opgegeven naam, e-mailadres, website en je IP-adres. Deze gegevens worden voornamelijk verzameld zodat je een reactie kan achterlaten, contact met ons kan opnemen en/of dat we contact met jou op kunnen nemen.

Shopperella.net publiceert geen gegevens zonder dat je hier toestemming voor hebt gegeven. Ook worden je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard.

Met welk doel en op basis van welke grondslag we persoonsgegevens verwerken

Shopperella.net verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het verzenden van de nieuwsbrief, indien bezoekers zich daarvoor hebben aangemeld.
– Weergeven van comments die bezoekers achterlaten.
– Verzamelen van data door Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shopperella.net bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

Zolang je aangemeld blijft voor de nieuwsbrief, bewaart Mailchimp (de emailservice waar wij nieuwsbrieven mee maken) jouw naam en e-mailadres. Comments onder blogposts met de de daarbij ingevulde gegevens blijven bewaard zolang de blogpost online blijft staan en wordt weergegeven op de site. E-mails met privégegevens worden verwijderd wanneer deze niet meer nodig zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shopperella.net deelt persoonsgegevens alleen met derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shopperella.net blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Shopperella.net deelt alleen gegevens met derden wanneer je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shopperella.net gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Shopperella.net gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info [at] shopperella [dot] net, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Shopperella.net en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info [at] shopperella [dot] net.